Xarxa TECSAM

Xarxa d’innovació i recerca en

Salut mental i tecnologies

Contribuïm a la valorització i la transferència del coneixement per proporcionar millors tractaments i millorar la qualitat de vida de les persones

Unim 29 grups de recerca de 18 institucions en R+D+i a Catalunya

Objectius de la Xarxa TECSAM

Millorar els tractaments i la qualitat de vida de les persones

Les noves tecnologies poden oferir respostes innovadores al repte de la salut mental. Actualment, menys del 50% de les persones amb trastorns mentals està rebent tractament i, d’aquestes, menys de la meitat reben un tractament adequat

Facilitar l’arribada dels resultats de recerca a la societat

Per tal de generar impacte en les persones amb trastorns mentals i les seves famílies, implementarem estratègies de valorització i transferència que traslladin el valor generat en l’àmbit de la recerca en salut mental i tecnologies a la societat

Generar sinergies entre els grups de recerca i amb la societat

Per a facilitar la innovació en el territori, és necessari que els grups de recerca estableixin dinàmiques de col·laboració entre ells i també amb la societat: treballar de forma conjunta i bidireccional amb associacions de persones afectades i familiars, així com amb institucions públiques, empreses, pimes i startups

Algunes xifres

29

Grups de recerca membres de la Xarxa TECSAM, que pertanyen a 18 institucions (centres de recerca, fundacions, hospitals i universitats).

284+

Investigadors/es dins de la Xarxa TECSAM, dels quals 162 són dones.

55+

Tecnologies identificades dins dels grups de recerca.

Promovem la innovació en l’àmbit de les tecnologies aplicades al camp de la salut mental

Coordinació i finançament

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Sinergies

El CSMC participa activament a la Xarxa TECSAM. Aporta el seu coneixement de l’ecosistema empresarial i emprenedor i garanteix la participació d’entitats de la quàdruple hèlix (recerca, empreses, govern, persones) a les activitats.

Així mateix, la participació de les associacions de persones afectades i familiars com Salut Mental Catalunya és essencial per garantir que TECSAM posa el focus en les necessitats de les persones.

Salut mental i gènere

La Xarxa TECSAM vol posar un èmfasi particular en qüestions de gènere. Hem de considerar especialment el doble estigma social de ser dona i conviure amb un trastorn mental. Per això, la Xarxa TECSAM compta amb un òrgan intern avaluador que fa un seguiment continu de l’equitat respecte el gènere.

Així mateix, les investigadores principals del grup de recerca MERITT, membre de la Xarxa TECSAM, participen activament en el Grup de Treball i Recerca de Dona i Salut Mental de la SCPiSM, constituït el 2004. En concret, la Judith Usall i Rodié el coordina i la Susana Ochoa n’és una de les fundadores i membre. Aquest grup organitza des del 2015 l’European Meeting on Women’s Mental Health: “Psychosis & Gender”, un esdeveniment en el que també s’hi impliquen altres investigadores del grup MERITT.

Sobre la xarxa TECSAM

Xarxa d’innovació en noves tecnologies en salut  mental (TECSAM) a Catalunya. Aglutina a 29 grups de recerca catalans que investiguen assumptes relacionats amb la tecnologia i la salut mental.

Contacte
Dr. Antoni Pujades, 42
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat, Barcelona