Skip to content

6 claus per atraure inversió privada

Necessites finançament per portar la teva solució al mercat? A la 13a B&L, Patricio Hunt d'Intelectium comparteix les 6 claus per atraure inversors privats.

15 desembre, 2022
Breakfast TECSAM-Private funds

El 13è B&L ha brindat l’oportunitat a més de 45 assistents de conèixer com funciona el capital risc i els aspectes a tenir en compte per captar inversors privats. 

El finançament és imprescindible per transferir una solució tecnològica al mercat i als usuaris finals. En el XIII i últim Breakfast & Learn de la Xarxa TECSAM d’enguany, Patrcio Hunt, fundador i Managing Partner de la consultora Intelectium, ha compartit els 6 elements clau per aconseguir atraure inversió privada. Coneix-los: 

  • El projecte ha de donar resposta a necessitats i problemes reals. En aquest sentit, Hunt ha explicat que “donar solució a un problema crític és el brou de cultiu per l’èxit d’una empresa”. 
  • El nivell d’expertise que aporta l’equip emprenedor i la importància que l’investigador del projecte faci el salt i esdevingui el líder emprenedor de la nova spin-off constituïda. 
  • La pertinença d’un mercat gran i/o de gran creixement. 
  • L’ús de tecnologia complexa i protegida/patentada. 
  • Un negoci que escali de manera capital-eficient. 
  • Un model de negoci efectiu, és a dir, sostenible en el temps i amb una relació ingressos-despeses positiva. 

Davant de la falta de mecanismes de transferència de tecnologies a la societat, en aquesta trobada virtual, Hunt ha fet menció a la importància que la investigació i innovació que es produeix en les universitats i centres de recerca, molt extensa al territori espanyol, pugui arribar al mercat. En aquest sentit, el capital de risc o privat constitueix una modalitat de finançament a considerar entre els i les recercaries. 

La creació d’una spin-off és una de les vies mitjançant les quals un projecte pot ser comercialitzat i, en última instància, ser beneficiós per les persones. En aquest sentit, l’expert d’Intelectium s’ha centrat en totes les possibilitats de finançament a què poden accedir els i les investigadores: des de capital prellavor o llavor, dirigit a projectes més inicials, fins al Venture Capital, per a solucions ja constituïdes com a spin-offs. 

 

 

Binomi investigador-emprenedor, pedra angular en la constitució d’una spin-off 

D’acord amb el ponent, el primer i principal problema que enfronten els grups de recerca és la dificultat de comptar amb la figura del líder emprenedor dins del projecte, que passa a ser complementària a la de l’investigador principal a l’hora de constituir-se com a spin-off. En alguns casos, l’investigador pot esdevenir també líder emprenedor del projecte, tot i que, majoritàriament, són dues figures diferenciades. 

Aquests dos elements constitueixen el “nucli dur i transcendental d’una spin-off”, quelcom imprescindible perquè l’empresa tingui una rebuda satisfactòria entre els inversors. En paraules d’Hunt: “La figura de l’inversor apareix només si i sempre que aquest binomi core és prou potent i fa el que s’ha de fer per atraure els inversors privats”. 

 

Cicle de vida d’un projecte i potencials inversors 

Els inversors de caràcter privat van canviant al llarg de la vida d’un projecte innovador, una qüestió clau per saber a quins tipus de fons privats poden recórrer els i les investigadores en funció del nivell de desenvolupament i maduresa de la seva solució tecnològica. 

En un context en què el capital risc s’ha “hiperespecialitzat” i a on intervenen agents diferents en cadacuna de les etapes que transcorren, Hunt ha fet un recorregut a través dels fons privats existents en funció de l’etapa en què es trobi cada tecnologia: etapa prellavor, etapa llavor, etapa primerenca i etapa de creixement. 

Les spin-offs que es troben en una primeríssima etapa requereixen capital inicial, el qual prové normalment de família i amics, que són persones molt properes a l’emprenedor i que intervenen de forma ocasional realitzant una inversió modesta al projecte, d’uns 100.000 o 200.000?€ en total. En una fase posterior, entren en joc els business angels, que són persones professionals amb “experiències empresarials exitoses que inverteixen de forma serial en un o més projectes”, tal com afirma Hunt. 

En el procés de creació d’una spin-off les incubadores i venture builders, com per exemple The Collider, i les acceleradores, en el cas que el projecte ja s’hagi llançat al mercat, són dues opcions de finançament privat inicial a tenir en compte. Així mateix, moltes empreses corporate establertes, segons el ponent, desenvolupen cada cop més programes de Corporate Venture Capital orientat a finançar empreses en estats inicials, la qual cosa pot ser aprofitat pels investigadors. 

Després d’aquesta etapa primerenca, el projecte arriba al que es coneix com a “break even” (o punt d’equilibri), que marca el moment a partir del qual l’empresa passa de tenir pèrdues a beneficis (o pròxima als beneficis). 

En aquesta fase, Patricio Hunt ha posat sobre la taula opcions de finançament aptes per a projectes més avançats, com és el crowdfunding (captació de capital retail amb l’objectiu d’ampliar una cartera de clients ja existent), el capital risc/venture capital (empreses que inverteixen en rondes de finançament d’entre 10 a 400 MEUR a Espanya) i, per últim, el finançament públic amb un tipus de préstec baix (com les ajudes de co-inversió) o a fons perdut (subvencions). 

T’has perdut aquesta sessió o vols tornar-la a veure? Enllaç directe al vídeo de la jornada aquí.

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!