Skip to content

Avís Legal

 1. Objecte

Aquest Avís Legal regula l’ús i la utilització del Lloc Web contact@tecsam.org, del qual és titular FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU, d’ara endavant, EL PROPIETARI DEL WEB.

La navegació pel Lloc Web d’EL PROPIETARI DE LA WEB us atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest Avís Legal, advertint-vos que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això, és recomanable que en llegiu atentament el contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest Lloc Web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant del PROPIETARI DEL WEB o front a tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i EL PROPIETARI DEL WEB pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. Identificació

EL PROPIETARI DE LA WEB, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació social és FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
El seu C.I.F. és G62978689
El seu domicili social és al carrer C/Santa Rosa 39 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

 1. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel.: 936 40 63 50
Email: contact@tecsam.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. Condicions d’accés i utilització

El Lloc Web i els seus serveis són lliures i gratuïts. No obstant això, EL PROPIETARI DEL WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al Lloc Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que compti amb lautorització expressa del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits al usuari cap dels drets dexplotació sobre els mateixos més enllà del estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest Lloc Web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Lloc Web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queda prohibit.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DEL WEB i el propietari del Lloc Web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis .

EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest Lloc Web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut del present Lloc Web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al Lloc Web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del Lloc Web o dels serveis que s’hi ofereixen.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del Lloc Web. En particular, i de manera exemplificativa, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.x

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest Lloc Web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del Lloc Web, haurà de enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del Lloc Web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest Lloc Web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. Legislació aplicable

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.