Skip to content

Col·laboració i focus en la primera persona per impulsar la innovació en salut mental

Intersecció entre salut mental i tecnologia: com implementar solucions d'avantguarda al sistema de salut català? Les claus al Technology Exploration Day de la Xarxa TECSAM.

26 octubre, 2023
Technology and mental health-11-2

Més de 100 innovadors i innovadores s’han aplegat per impulsar la transformació digital dins el sistema de salut i social de Catalunya en la jornada Technology Exploration Day de la Xarxa TECSAM. El treball en xarxa i la col·laboració  entre tots els agents de la recerca, innovació i salut mental, i la interacció amb l’administració pública, s‘erigeixen com a aspectes crucials per garantir que els avenços i solucions s’integrin de manera efectiva en el sistema de salut i social català. 

Technology and mental health-01

 

El sistema sanitari de Catalunya es troba en una etapa crucial de transformació on la implementació de solucions tecnològiques té un potencial innovador indiscutible, no sols perquè pot augmentar l’efectivitat del tractament i l’accessibilitat de la salut a poblacions joves o en zones geogràfiques disperses, sinó també per alleugerir la càrrega assistencial dels i les professionals i optimitzar els recursos existents en salut. 

El Technology Exploration Day ha estat un espai de reflexió i discussió entorn dels reptes que planteja aquesta integració com l’escalabilitat i la consolidació sistemàtica d’aquestes solucions, el debat sobre la privacitat, confidencialitat i la no invasió de les dades dels usuaris, la dificultat de disposar d’evidència científica d’efectivitat de resultats d’algunes tecnologies, el temor que la tecnologia pugui deshumanitzar l’atenció en salut mental o suposi, en la pràctica, un augment de la càrrega de treball pels i les professionals de la salut. 

La jornada ha comptat amb el Dr. Joan Vegué, director del Pla Director de Salut Mental i Addicions, qui ha dut a terme la benvinguda institucional i amb la ponència del Dr. Diego J Palao Vidal, director de Salut Mental del Parc Taulí Hospital Universitari, qui ha presentat el projecte e-Salut Mental Catalunya. 

 

Així mateix, entorn d’una taula rodona, cinc experts de la recerca, l’àmbit assistencial, la innovació i l’associacionisme en salut mental han fet debat sobre aquestes problemàtiques, reptes i bones pràctiques: la Dra. Petia Radeva, catedràtica i investigadora del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona; el Dr. Antoni Ramos Quiroga, cap del Departament de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; el Dr. Antoni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD); la Núria Abdón, responsable d’Atenció Digital Personalitzada de TIC Salut Social; lÁngel Urbina, vicepresident primer de Federació Salut Mental i Catalunya (FSMC); i la Dra. Judit López, coordinadora de la Unitat d’Innovació del Parc Sant Joan de Déu (PSSJD) i responsable d’innovació a la Xarxa TECSAM, qui ha moderat la taula. 

Technology and mental health-13

 

Durant la pausa, els i les assistents es van submergir en un univers d’innovació, ja que van poder interactuar amb diferents projectes desenvolupats per grups membres de la Xarxa TECSAM a través de tablets i posters. Les diferents aplicacions tecnològiques exposades van estimular la discussió i un ambient vibrant orientat a trobar soluciones digitals a les problemàtiques actuals que planteja la salut mental. 

Technology and mental health-06

 

T’expliquem les principals conclusions extretes de la jornada: 

Col·laboració i sinergies, pedra angular del sistema de salut públic 

Durant la benvinguda, el Dr. Joan Vegué ha assenyalat que la salut mental és avui dia una prioritat en l’agenda política a Catalunya, especialment arran de la pandèmia del COVID-19, i que és clau adoptar una mirada transversal i coordinada entre tots els agents per impulsar l’arribada de solucions a la cartera de serveis de salut català.  

L’adopció de noves solucions digitals requereix un enfocament innovador i transformador, el qual passa necessàriament per la col·laboració entre aquests agents perquè permet combinar coneixement especialitzat, accedir a recursos i finançament divers, fomentar la innovació i augmentar l’acceptació i adopció de solucions en el sistema públic català. 

El nexe amb el sector privat i d’empresa és clau per impulsar innovacions en salut. En aquest sentit, el Dr. Serrano també ha posat sobre la taula la importància d’aprofitar tecnologies ja existents en altres àmbits, tot diversificant els seus usos i generant diferents aplicacions.  

Technology and mental health-03

 

Tecnologia com a finestra d’oportunitats 

Tal com ha apuntat la Dra. Radeva, la tecnologia no solament permet un accés millorat, un diagnòstic més precís i prematur, una major prevenció i monitorització continua i tractaments més personalitzats, sinó una optimització dels processos del sistema de salut, tot fent possible desviar els esforços i recursos de tasques administratives, burocràtiques i de gestió i destinar-les a la pràctica clínica pròpiament dita. Per tant, la tecnologia no tan sols serveix per millorar l’atenció en una patologia determinada, sinó que és més transversal: pot ajudar i facilitar processos organitzatius. 

En representació de la primera persona, Ángel Urbina ha assenyalat que les eines digitals han sorgit en el moment adequat on urgeix més que mai fer front a l’empitjorament general del benestar emocional de la població, especialment dels més joves, i que, en aquest sentit, la tecnologia pot donar resposta a la manca de recursos i professionals de la salut. 

El Dr. Serrano ha advertit que la tecnologia és una gran oportunitat, però també ha assenyalat que algunes d’aquestes tecnologies poden suposar un cost d’aprenentatge inicial elevat, ja que requereixen un temps i esforç significatius per part dels professionals de la salut, des d’aprendre a utilitzar la tecnologia, adaptar els fluxos de treball o destinar recursos per a la seva gestió o la resolució de problemes tècnics. Per tant, encara que hi hagi una gran predisposició per part del professionals a adoptar tecnologia, la seva implementació s’ha de fer paulatinament perquè l’assimilació sigui viable. 

Technology and mental health-11

 

Enfoc centrat en la recuperació i experiència de l’usuari 

Urbina també ha posat sobre la taula la necessitat de superar el paradigma del temor a la tecnologia, quelcom que passa per fer escolta activa de les necessitats de les persones amb problemes de salut mental i els seus entorns familiars, i incloure la seva veu i experiència en el procés de desenvolupament de les solucions. 

Alguns dels assistents han compartit la preocupació generalitzada que l’ús de tecnologia suposi una deshumanització de l’atenció a les persones. Al respecte, s’ha fet menció que la tecnologia ha de ser capaç d’autoexplicar-se, és a dir, explicar la seva funcionalitat i ús de manera clara i comprensible tant pel professional com la persona usuària. Això és crucial per combatre la resistència al canvi, promoure una major adopció i ús de la tecnologia i millorar l’experiència de l’usuari. 

Un altre dels temes que han sorgit és la necessitat que la recuperació de la persona afectada ha de ser el focus i ha de guiar totes les innovacions en salut, tot garantint que les solucions donin resposta i corresponguin a les necessitats dels usuaris. De fet, segons ha explicat el Dr. Ramos-Quiroga, el sector privat destina cada cop més recursos per desenvolupar infraestructures intuïtives i atractives per a les solucions tecnològiques amb l’objectiu de millorar la usabilitat i experiència de l’usuari. 

Technology and mental health-12

 

Repte de l’escalabilitat i consolidació sistemàtica 

Les innovacions en salut ja s’apliquen en la pràctica clínica, tot i això, un dels principals reptes és l’escalabilitat d’aquestes solucions de forma sistèmica, tot consolidant-se i expandint-se en altres contextos: diferents centres de salut, hospitals, àrees geogràfiques, patologies, etc., i la importància de fer-ho des d’un model més comunitari i social. 

A tal respecte, Núria Abdón de TIC Salut Social, ha compartit quatre passos clau per tal que la implementació de tecnologia sigui efectiva: consens clínic per a un procés d’atenció integral i amb informació clínica veraç, un marc legal adient, interoperabilitat per garantir el diàleg entre tots els sistemes d’informació i l’aposta per la usabilitat de l’usuari.  

En l’àmbit de la validació, la tecnologia també juga un rol clau: a banda de desenvolupar solucions digitals innovadores per al tractament també és imperatiu desenvolupar eines d’avaluació d’aquestes solucions. Des del punt de vista del Dr. Ramos Quiroga, avui en dia ens trobem amb un coll d’ampolla a l’hora d’avaluar totes aquestes tecnologies que lluiten per sortir al mercat i, en aquest sentit, la voluntat i inversió política és crucial perquè la implementació de solucions tecnològiques en el sistema de salut realment s’acabi materialitzant. 

 

Cas d’èxit d’implementació d’un projecte transformador: e-Salut Mental 

Durant la jornada, el Dr. Diego J Palao Vidal, director de Salut Mental del Parc Taulí Hospital Universitari, ha presentat el projecte e-Salut Mental Catalunya, un dels 18 projectes transformadors, i l’únic en salut mental, escollits pel Departament de Salut per tal d’impulsar la transformació digital a Catalunya, i un exemple clau que la col·laboració entre hospitals és necessària per a sistematitzar els avenços tecnològics en el sistema de salut públic català. 

 

 

El projecte consisteix en crear una plataforma digital de recollida i anàlisi de les dades clíniques dels pacients procedents de diferents fonts digitals i integrar-les en una plataforma pública interoperable amb l’objectiu de detectar precoçment problemes de salut mental, proporcionar tractaments digitals per a trastorns comuns lleus, com la depressió o l’ansietat, i monitoritzar de forma continuada l’evolució clínica de pacients amb trastorns mentals greus per tal d’anticipar-se i no sobrecarregar el sistema d’atenció primària.

Torna a veure la jornada en diferit: 

 

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!