Skip to content

Salt del “laboratori” a l’aplicació pràctica: tecnologies a disposició de les persones i els professionals

Com transferir la tecnologia més enllà de la recerca? Coneix les oportunitats de crear solucions tecnològiques al servei de les persones de la mà d’investigadors/es experts en la creació de spin-offs en el IX B&L de la Xarxa, celebrat aquest dimecres. T'ho has perdut o vols tornar a veure'l? Vídeo de la sessió disponible en diferit!

07 juliol, 2022
B&L

El 9è Breakfast & Learn de la Xarxa ha posat l’accent en aspectes claus per transferir el coneixement de la mà d’investigadors/es en salut mental: el procés de creació d’una spin-off, alguns aprenentatges i futurs reptes. 

L’aplicabilitat de la recerca dels investigadors/es en forma de solucions tecnològiques a la societat, portades a la pràctica en forma de spin-offs, esdevé clau per millorar l’atenció i tractament de les persones afectades i es converteix en una eina de suport pels professionals en primera línia. Aquest ha estat un dels punts centrals del 9è Breakfast & Learn de la Xarxa TECSAM, titulat “De la recerca al mercat: spin-offs creades des de la recerca en salut mental”.

D’acord amb una de les ponents de la sessió, l’Elisenda Currius, representant de l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), la recerca ha de transcendir les fronteres del laboratori, els centres de recerca i les universitats per “esdevenir una solució per les persones afectades”. Amb aquesta vocació compartida, aquesta entitat social i l’equip del grup de recerca “Laboratori d’Aplicacions Multimèdia i TIC” de la UPC, grup membre de la Xarxa TECSAM, han trobat un encaix per desenvolupar MUVITY, un projecte basat en realitat virtual que ofereix telerehabilitació per millorar la qualitat de vida dels pacients amb lesions cròniques, i que es troba actualment en el procés d’esdevenir-se com a spin-off. 

 

 

4 elements essencials per la constitució d’una spin off 

Programes d’assessorament i mentoria 

Currius considera que la recerca de la comunitat investigadora no s’ha de quedar en un simple paper, i MUVITY és un exemple que la tecnologia té una gran utilitat i s’ha de posar al servei de les persones usuàries. Així mateix, ha posat en valor els programes d’acompanyament i mentoria per a spin-offs, ja que creu que són imprescindibles per formar-se, sobretot al principi, en matèria regulatòria i protecció de la solució tecnològica. 

En aquesta mateixa línia, un altre dels ponents, en Guillem Feixas, IP del grup d’Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat de Barcelona, cofundador i soci de la spin-off Mind&Identity (Eyme) – plataforma digital que utilitza la realitat virtual en l’àmbit psicoterapèutic per millorar les capacitats personals de les persones afectades – ha confirmat que les assessories per a spin-offs són crítiques en moments específics, especialment per definir el model de negoci abans de constituir l’empresa. Tot i això, més enllà de les consultories a què poden acollir-se les spin-offs, Feixas ha assenyalat la manca de finançament i ajudes per tirar els projectes endavant. 

Convocatòries, fòrums i jornades obertes 

A banda de les consultories, l’Elisenda considera que, en aquesta fase inicial de la constitució d’una spin-off, que sovint és una fase “desert”, és crucial buscar convocatòries que donin sortida a la transferència del coneixement i dotin als projectes d’ajudes per seguir desenvolupant-se. De fet, MUVITY és un projecte sorgit arran d’una convocatòria llançada per acceleradores, en aquest cas, per DKV. 

La representant de l’associació de persones afectades ha volgut reivindicar el paper significatiu que juga la Xarxa TECSAM en tot l’ecosistema de la innovació en salut mental, i ha assenyalat que és un “aliat” pels grups de recerca i entitats que vulguin engegar projectes conjunts. Així mateix, Currius ha assegurat que totes les activitats que impulsa, en forma de fòrums, jornades virtuals o esdeveniments presencials, són una gran oportunitat per compartir experiències, aprenentatges, bones pràctiques, fracassos i casos d’èxits. “La Xarxa TECSAM és una xarxa imprescindible en aquest desert”, ha conclòs. 

Col·laboracions entre recerca i societat 

La tecnologia com a eina complementària per donar suport als professionals de la salut ha sigut un altre dels temes que s’han posat sobre la taula. La ponent Petia Radeva, IP del grup Computer Vision and Machine Learning del Computer Vision Center (CVC) i la Universitat de Barcelona (UB), grup membre de la Xarxa, i cofundadora de la spin-off AIGecko Technologies– una aplicació basada en deep learning i intel·ligència artificial que utilitza algorismes per analitzar la informació nutricional dels aliments -, ha abordat la necessitat de dotar als professionals de solucions tecnològiques per desenvolupar de forma més eficient la seva pràctica clínica en el dia a dia. 

Al respecte, Radeva ha trencat una llança en favor de la recerca, al·legant que brinda al sistema sanitari tecnologies que poden donar resposta a la manca de professionals, així com contribuint a millorar la seva tasca. Ara bé, ha assenyalat la necessitat d’educar a aquests professionals que es troben en primera línia per tal de familiaritzar-se amb els termes que encunya la tecnologia, com són l’artificial intelligence, el deep learning, el machine learning, entre d’altres. 

“La tecnologia té sentit quan està conjuntament amb la sanitat” ha conclòs Radeva en aquesta matèria. Aquí rau, ha apuntat, la importància de seguir desenvolupant col·laboracions entre la recerca en salut mental i les entitats, institucions o associacions que treballen amb les persones. Així mateix, tot i que encetar projectes col·laboratius o spin-offs sigui un procés complex i llarg, Currius ha apuntat que crear espais i punts de trobada entre els dos mons (la recerca i el sanitari/assistencial) són clau “per trobar solucions per les persones” i impulsar el naixement de col·laboracions i projectes. 

Compromís de l’equip de recerca 

Els ponents han coincidit que una de les peces essencials per donar continuïtat a qualsevol spin-off és l’equip. D’acord amb Radeva, “el 80% de l’èxit d’una spin-off o qualsevol projecte és l’equip” i considera que, en especial, la figura del doctorand juga un rol crucial en projectes d’aquest tipus. “Tenir aquesta figura del doctorand és clau per apropar la solució al mercat i explorar-la comercialment”, ha afirmat Radeva, que considera que els investigadors principals (sobretot si es dediquen també a la docència) no poden centrar-se, sovint, exclusivament al desenvolupament del projecte, i que tenir a la seva disposició un doctorand garanteix la supervivència de molts projectes. 

Addicionalment, Radeva ha recalcat que, sovint, el perfil del doctorand és la d’una persona emprenedora, amb inquietud de transferir la tecnologia per tal que tingui una aplicabilitat a la societat i un impacte positiu en les persones, i assegura que, en el seu cas concret, la figura del doctorand ha estat essencial per el desenvolupament i sortida al mercat de la spin-off AIGecko. 

Per la seva banda, l’Elisenda ha posat en valor l’heterogeneïtat de l’equip responsable de la creació de MUVITY, integrat pels enginyers i desenvolupadors del LAM, però també per professionals clínics i psicoterapeutes de l’ADFO que treballen diàriament amb les persones amb discapacitat que formen part de l’organització, la qual cosa permet mantenir sempre les persones afectades en el punt de mira. 

En aquest sentit, en Guillem Feixas considera que davant les insuficients ajudes que reben les spin-offs, el compromís de les persones de l’equip és un factor decisiu. Per part seva, apunta que sovint resulta difícil trobar socis especialitzats en ambdós camps, la psicoteràpia i les vendes, la qual cosa suposa una major implicació per part dels membres de l’equip per consolidar Mind&Identity, creada el 2021.

Aquesta trobada virtual ha donat la possibilitat a tots els i les assistents de conèixer tres experiències i casos reals d’investigadors/es de la salut mental que han encetat spin-offs o estan en el procés de fer-ho. La jornada ha suscitat el debat col·laboratiu entre els ponents i les persones assistents i ha generat interès entorn de les percepcions i solucions presentades per aquests últims. De la mà de la Petia Radeva, en Guillem Feixas i l’Elisenda Currius s’han abordat aspectes imprescindibles a considerar per crear una spin-off, així com aprenentatges i reptes que han d’afrontar en el futur per tirar endavant els seus projectes. 

Pots consultar el programa del dia i més informació sobre la sessió en el següent enllaç.

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!