Skip to content

sAPPtisfacció

EHealth/mHealth

Salut mental general

Aplicació que avalua la satisfacció de pacients de salut mental hospitalitzats al domicili a través de la recopilació automatitzada de dades

13 setembre, 2022

Mental Health Research Group - Sant Pau
Desenvolupament d’una aplicació que permet avaluar la satisfacció dels i les usuàries en hospitalització domiciliària per salut mental. Aquesta eina permet obtenir informació sobre l’opinió de pacients i familiars sense la necessitat d’un/a professional i mitjançant una entrevista oberta. Donat que aquest tipus d’entrevistes són costoses a nivell de recursos humans i temps, aquesta eina ofereix una avaluació més eficient que permet una millora dels serveis. 

IP: Maria J. Portella

Grup de recerca: Grup de Recerca en Salut Mental – Sant Pau

Institució: Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.