Skip to content

STOP

EHealth/mHealth

Promoció i prevenció

Xarxes socials i intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

15 novembre, 2023

Suicide Prevention

STOP (Suicide prevenTion in sOcial Platforms) recopila dades anònimes de perfils a xarxes socials que mencionen suïcidi, depressió o trastorns alimentaris i, mitjançant intel·ligència artificial, es detecten patrons de risc i es llancen campanyes publicitàries dirigides a perfils en risc. Les campanyes ofereixen una línia directa disponible les 24 hores de suport emocional.  

Un nombre significatiu de persones amb trastorns mentals no reben tractament, sigui per manca d’accés a professionals, estigma o discriminació. L’accés a internet i l’ús de les xarxes socials suposa un nou canal on detectar problemes de salut mental entre els usuaris de manera precoç. Aquest projecte fa ús d’aquesta via per arribar a les persones en situació de risc. 

Fins el dia d’avui, s’han llançat diverses campanyes amb èxit: les trucades al Telèfon de Prevenció del Suïcidi provinents de xarxes socials van augmentar un 60% després del llançament. 

IP: Ana María Freire Veiga

Grup de recerca: Innovation and Sustainability Data Lab (ISDaLab)

Institució: UPF Barcelona School of Managment

Pàgina web del projecte aquí.

Pàgina web del grup aquí

Per a més informació, contacta’ns.