Skip to content

INSESS-COVID19

IA, machine/deep learning

Salut mental general

Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la Covid-19 i efecte sobre els Serveis Socials del territori fent servir una metodologia que combina tècniques de ciència de les dades, gestió del coneixement i IA

13 setembre, 2022

INSESS-COVID19


INSESS-COVID19 és un estudi prospectiu per conèixer les vulnerabilitats de la població catalana en els propers mesos i aportar elements de decisió. INSESS-COVID19 utilitzarà un plantejament innovador basat en uns mecanismes d’obtenció ràpida de dades a partir de processos participatius que involucraran experts en serveis socials i també ciutadania; una metodologia mixta que combina tècniques de ciència de les dades, gestió del coneixement i intel·ligència artificial, i permetrà aportar elements de suport a l’elaboració de polítiques en matèria de Serveis Socials a Catalunya. 

IP: Karina Gibert

Grup de recerca: IDEAI – Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center

Institució: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.

Altres projectes del grup són: 

  • Long-Remi: aplicació tecnològica de suport a la teràpia de reminiscència per a la promoció d’una longevitat saludable.Visita la pàgina web del projecte aquí.
  • MADRIM: Eina de monitorització remota i intel·ligent per a pacients amb depressió major, la qual permet predir i fer un seguiment de la depressió en pacients en el seu propi domicili.Visita la pàgina web del projecte aquí.
  • CASPER (IP: Cecilio Angulo): mascota robot social d’assistència cognitiva per a la reducció del dolor i l’ansietat.
  • TADIA-MED (IP: Jordi Turmo): anàlisi de textos mèdics per a l’assistència en la predicció de malalties.