Skip to content

Fenotipat Digital

IA, machine/deep learning

Promoció i prevenció

Fenotipat Digital per la detecció precoç de problemes de salut mental

13 setembre, 2022

La depressió i altres trastorns mentals han augmentat significativament en els últims anys. Això ha motivat l’interès per desenvolupar sistemes per a la detecció precoç d’aquests trastorns mentals. Actualment, el diagnòstic dels trastorns mentals i el seguiment dels pacients es basen principalment en avaluacions clíniques que impliquen omplir enquestes o entrevistes presencials. Malauradament, aquests procediments no són escalables i sovint  el diagnòstic no es produeix fins que l’estat del pacient és crític, moment en el que el tractament serà menys efectiu que si s’hagués efectuat en estats més inicials del trastorn.

L’objectiu d’aquesta recerca és estudiar l’ús del Fenotipat Digital per a la detecció precoç de símptomes relacionats amb trastorns de salut mental. La idea del fenotipat digital és utilitzar tècniques d’Intel·ligència Artificial per analitzar dades que es poden capturar de manera passiva mitjançant dispositius digitals, com ara el telèfon mòbil o els rellotges intel·ligents, i extreure automàticament d’aquestes dades informació que tingui interès des d’un punt de vista clínic. 

IP: Agata Lapedriza Garcia

Grup de recerca: Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL)

Institució: UOC eHealth Research Center

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.