Skip to content

eHealthLit4Teen

EHealth/mHealth

Promoció i prevenció

Alfabetització per a la salut mental dels adolescents a través de les xarxes socials

19 maig, 2023

G48

El projecte eHealthLit4Teen se centra en la millora de la salut mental i emocional de la població adolescent que resideix a Barcelona mitjançant l’ús de les xarxes socials per fer arribar continguts digitals i educar sobre salut mental. 

Així, s’analitzen les ecologies d’aprenentatge i les dinàmiques de comunicació digital sobre continguts de salut mental presents a les xarxes socials amb l’objectiu de proposar una intervenció d’alfabetització, que es durà a terme a través dels centres d’educació secundària de Barcelona, capaç de millorar l’estat de salut mental d’aquests joves. D’aquesta manera, les xarxes socials poden esdevenir una eina útil per posar a l’abast recursos, programes i materials relacionats amb l’àmbit de la salut mental als joves adolescents. 

Aquest projecte, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, empra un enfocament interdisciplinari des de tres àmbits diferents: la psicologia, la comunicació i la metodologia de les ciències del comportament. En el cas d’aquest últim, s’analitzen els mecanismes que condicionen la viralitat dels continguts de salut a les xarxes socials, a través de programes de social listening, per tal d’estudiar el seu impacte en la població adolescent. 

Així mateix, el projecte s’alimenta d’una enquesta i entrevistes realitzades a adolescents que cursen l’ESO en diferents centres educatius d’arreu de Barcelona amb l’objectiu de conèixer quin és l’ús que fan de les xarxes socials per a la salut mental, com s’informen sobre salut mental i quins són els seus referents o influencers per tal de superar el repte més gran: arribar a aquests joves adolescents.

Visita el web del projecte.

 

G48-2

IP: Manuel Armayones Ruiz

IP del projecte: Eulàlia Hernández Encuentra

Grup de recerca: Behavioural Design Lab (BDLab)

Institució: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)/eHealth Center

Pàgina web del grup de recerca.

Per a més informació, contacta amb nosaltres.