Skip to content

Base de dades de costos unitaris

EHealth/mHealth

Problemes de salut mental

Base de dades de tarifes sanitàries i costos unitaris de serveis sanitaris necessària per als estudis d'economia de la salut, així com estudis de cost-efectivitat necessaris per al llançament al mercat nous productes

18 novembre, 2022

PRISMA

Per altra banda, el grup és expert en l’ús de la metodologia d’acció participativa basada en dades quantitatives i qualitatives, i ofereix suport en l’elaboració de diagnosis de la realitat local i el disseny i implementació d’estratègies preventives i de tractament en diferents àrees d’actuació, com són la salut mental, l’envelliment actiu i la discapacitat.

A més, també fa ús de l’anàlisi de Real World Data per la generació de models predictius i altres eines de gestió clínica. L’estudi dels factors que influeixen en l’adherència als tractaments és un dels camps clínics amb més desenvolupament recent.  

IP: Antoni Serrano Blanco

Grup de recerca: Avaluació de tecnologies sanitàries en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Institució: Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) / Fundació Sant Joan de Déu (FSJD)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.