Skip to content

Reconeixement de la conducta humana per IA

Visió per computador

Salut mental general

Sistema de monitorització visual intel·ligent que utilitza la visio per computador i la IA per millorar la cura de les persones dependents (en residències, llars i institucions sanitàries)

28 juny, 2022

AI recognition of human behavior

 

Creació i implementació d’un dispositiu basat en tecnologia de visió per computador i intel·ligència artificial amb l’objectiu d’enregistrar, identificar i interpretar situacions de risc que afecten les persones dependents sigui en les seves llars o en altres institucions sanitàries.

Aquesta solució dona suport a l’atenció, cura i benestar de pacients dependents, especialment de persones grans que pateixen problemes de salut física i mental (depressió, aïllament social, ansietat, pèrdua progressiva de la memòria, etc.).

Aquest sistema de monitorització intel·ligent vol ser una eina de recolzament i suport a cuidadors, professionals sanitaris i personal assistencial per anticipar-se a perills o escenaris de vulnerabilitat. És una tecnologia no invasiva, escalable i personalitzable.

IP: Sergio Escalera Guerrero

Grup de recerca: Human Pose Recovery and Behavior Analysis (HuPBA)

Institution: Centre de Visió per Computador (CVC) – Universitat de Barcelona (UB)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.