Skip to content

CAARE

EHealth/mHealth

Problemes de salut mental

Detecció de patrons d’activitat de la vida diària que poden derivar en problemes de salut, organitzant la informació que prové de diferents fonts (com wearables)

18 novembre, 2022

CAARE

L’activitat humana capturada mitjançant wearables presenta unes dades desorganitzades i amb una gran quantitat de soroll que impedeix la detecció de patrons. CAARE aborda el problema de la detecció de patrons d’activitats de la vida diària que poden derivar en problemes de salut.

Aquesta tecnologia ha estat emprada per l’anàlisi i la predicció de comportaments en infants amb TEA (Fundació Orienta), el reconeixement de canvis emocionals en persones amb addiccions (Vall d’Hebron) i l’anàlisi d’intervencions musicals en pacients en rehabilitació post-ictus. 

A més, el grup té altres tecnologies com: 

uHelp: aplicació mòbil amb la finalitat de crear una gran xarxa social d’ajuda mútua entre persones per demanar i proporcionar ajuda. Pàgina web del projecte aquí. (IP del projecte: Lissette Lemus).

IP: Josep Lluis Arcos

Grup de recerca:Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

Institució: IIIA-CSIC/Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.