Skip to content

[Video B&L V]: Guia pràctica per incloure la perspectiva de gènere en la recerca

Judith Usall i la Susana Ochoa, investigadores principals del grup MERITT (Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus), han compartit en forma de guia pràctica el seu coneixement sobre la perspectiva de gènere en la recerca durant la jornada “Incloure la perspectiva de gènere en la recerca".

03 març, 2022

Judith Usall i la Susana Ochoa, investigadores principals del grup MERITT (Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus), han compartit en forma de guia pràctica el seu coneixement sobre la perspectiva de gènere en la recerca durant la jornada “Incloure la perspectiva de gènere en la recerca”. Es tracta del V Breakfast&Learn, organitzat per la Xarxa TECSAM, al qual han assistit prop de 60 persones. 

Durant la trobada, Usall i Ochoa han revelat els conceptes més importants per tal de garantir l’equitat i per comptar amb resultats i estudis representatius de tota la ciutadania, també de les dones. 

Tot i que des del 1991 es va començar a debatre sobre la necessitat d’una ciència que tingui en compte les dones de la mateixa forma que s’inclouen els homes, en l’actualitat les dones continuen tenint unes oportunitats inferiors. Si ens fixem en les xifres de les posicions d’autoria principals en les publicacions, les dones estan infrarepresentades. Així com en l’accés a càrrecs rellevants, l’accés a finançament de la recerca o a l’hora de definir un càrrec de lideratge.  

Ambdues investigadores també han compartit i defensat el perquè cal corregir la manca de perspectiva de gènere, així com han compartit alguns consells de com incloure la perspectiva de gènere en totes les fases de la recerca.  

 

 

Durant la jornada, també ha participat Mercè Torrentallé, voluntària i activista en salut mental des de l’experiència, Presidenta de l’Associació Salut Mental la Noguera i Vicepresidenta d’Obertament, qui ha aportat la seva perspectiva en primera persona. Ha compartit aspectes rellevants que considera importants per les persones afectades per problemes de salut mental com la falta d’informació sobre la medicació i els seus efectes secundaris. Així com qüestions de gènere que no s’han tingut en compte en la recerca i poden ser rellevants per portar a terme un tractament i que no afecti algunes etapes per les quals passen les dones. 

Torrentallé també ha posat l’accent en les noves tecnologies i els afectes que tenen en la salut mental, especialment en l’adolescència.  

La voluntat de la Xarxa és començar a treballar en documents que permetin, per una banda, fer difusió sobre la perspectiva de gènere en la recerca, i també posar de manifest les problemàtiques en salut mental i dona exposades durant la xerrada. 

Ochoa i Usall han compartit aquests documents que poden ser el punt de partida cap a la reflexió i implicació de la perspectiva de gènere en el disseny de la recerca: 

– Guies útils: 

– De l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS): 

Podeu tornar a veure el V Breakfast&Learn aquí: 

https://vimeo.com/685924069

Sobre els Breakfast & Learn

Els Breakfast & Learn són una iniciativa formativa de divulgació dedicada a la innovació, valorització i transferència amb un focus especial en la salut mental i la tecnologia, liderada per la Xarxa TECSAM i amb la col·laboració del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Aquestes trobades obertes esperen ser un espai mensual on es comparteixi coneixement i es generin sinergies i networking, on els i les ponents seran persones convidades expertes dins del sector, incloent-hi l’administració, l’àmbit de la recerca, el sector privat i les persones usuàries i familiars.  

Les trobades estaran centrades en tres grans àmbits temàtics: Eines per acostar societat i recerca (innovació, màrqueting, contacte amb el sector privat, models de negoci, spin-offs, empoderament de persones afectades i usuàries…), eines per a protegir els resultats de recerca (protecció intel·lectual, patents, altres models de protecció…), i eines per a fer recerca amb investigació clínica (aspectes regulatoris ètics, dispositius mèdics, eines digitals, software…). Així mateix, els grups membres de la Xarxa poden participar com a ponents experts o participants en una taula rodona.  

En les pròximes setmanes, la Xarxa TECSAM confirmarà el calendari definitiu d’aquestes trobades. 

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!