Skip to content

Innovació centrada en les persones per fer front a reptes en salut mental

Com abordar poblemàtiques mentals, com ara el suïcidi o la solitud no desitjada? Coneix solucions tecnològiques codissenyades amb els i les usuàries en entorns rurals.

04 maig, 2023
CTIC technology rural contexts

El codisseny de solucions tecnològiques amb les persones al terreny és crucial per conèixer les seves necessitats reals i facilitar una millora en la seva qualitat de vida i benestar. A partir de dos projectes innovadors en salut mental, Ignacio Pedrosa del Centre Tecnològic CTIC ha assenyalat la importància de desenvolupar innovació en paral·lel i juntament amb les persones. 

Així, el factor humà ha centrat el debat al XVIII Breakfast&Learn, on Pedrosa ha assegurat que “el progrés tecnològic no implica necessàriament progrés social si no se centra en les persones”, i ho ha exemplificat mitjançant dos casos aplicats a l’àmbit rural, concretament, a Astúries. 

 

 

Tecnologia, un element de suport per als professionals 

Un altre dels aspectes abordats ha estat la complementarietat de la tecnologia amb la pràctica dels professionals de la salut, que en cap cas no els ha de reemplaçar. En aquest sentit, Pedrosa ha presentat el projecte BOSCO, un dels casos d’èxit, que consisteix en una eina digital de suport a la decisió clínica. Així, facilita l’accés a les dades clíniques dels pacients des d’un únic lloc, agilitzant el procés de diagnòstic posterior. 

Mitjançant l’estandardització de totes aquestes dades, la solució permet identificar precoçment factors de risc en persones amb tendències suïcides o autolesives en atenció primària. Aquesta tecnologia facilita el diagnòstic precoç i el seguiment del risc per part del professional, però en cap cas no estableix el tractament a seguir. 

El component rural tenia una incidència significativa, ja que la tecnologia va ser implementada en un districte rural d’Astúries caracteritzat per la despoblació, les poques oportunitats laborals i les dificultats per dinamitzar la zona, tots aspectes catalitzadors de les conductes suïcides. 

De manera que, malgrat disposar de tecnologies, com ara la intel·ligència artificial i el machine learning, que ens permetin crear models predictius, l’opinió clínica del professional té l’última paraula. 


Solucions intel·ligents no invasives
 

A més d’identificar i donar resposta a les necessitats de les persones al terreny, la tecnologia ha de dissipar tota percepció d’intrusivitat per part dels i les usuàries. 

Segons Pedrosa, no hi ha dubte que “la tecnologia és un element innovador i motivador per a la promoció de la salut”, però és important garantir que no sigui un element intrusiu i que no alteri el dia a dia de les persones, sinó que sigui una eina addicional per treballar en la seva salut. 

Aquesta idea ha quedat exemplificada amb el segon cas d’èxit presentat per l’expert. Es tracta d’un dispositiu intel·ligent de monitorització de l’activitat física dels i les habitants de Tineo (Astúries), el resultat del qual no només va ser un reforç i millora de la salut física, sinó sobretot la promoció de la cohesió social d’aquestes persones, afrontant, així, una problemàtica latent als pobles: la solitud no percebuda. 

En aquest punt, el ponent ha tornat a incidir en la importància de codisenyar aquestes tecnologies amb els i les usuàries per millorar-ne el funcionament i perquè s’ajustin millor a les necessitats reals de cada territori. La inclusió d’aspectes ètics també pot ajudar a augmentar la confiança en l’ús d’aquestes solucions. 


Reptes per a la implementació de noves tecnologies 
 

Durant la sessió, també s’han abordat algunes de les dificultats i limitacions existents per aplicar i introduir les solucions tecnològiques a la pràctica, tant a zones rurals com urbanes. 

Així, s’ha fet referència a la interoperabilitat de les dades com el gran obstacle si es treballa amb dades clíniques procedents del sistema de salut públic, que dificulta la integració d’una mateixa solució a diferents centres hospitalaris. En aquest sentit, Pedrosa ha advocat per la necessitat d’estandarditzar l’ús de solucions digitals. 

També, i en línia amb la importància que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies compleixin requisits d’ètica i transparència, s’ha apuntat a les dificultats d’accés a comitès ètics en l’àmbit de la salut. 

T’has perdut la sessió o vols tornar-la a veure? Fes clic i coneix-ne més. 

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!