Skip to content

La Federació Salut Mental Catalunya entra al Comitè de Direcció de la Xarxa

Federació Salut Mental Catalunya (FSMC) seràn els representants de les persones usuàries dins de l'òrgan directiu de la Xarxa TECSAM, el Comitè de Direcció.

23 setembre, 2021

Xavier Trabado com a titular i Àngel Urbina com a suplent, tots dos membres de la Federació Salut Mental Catalunya (FSMC) seràn els representants de les persones afectades i els seus familiars dins de l’òrgan directiu de la Xarxa TECSAM, el Comitè de Direcció.

L’adhesió de representants de les persones afectades a l’òrgan directiu de la Xarxa TECSAM era un requisit indispensable i que assegura la seva representació i veu en la presa de decisions de l’ens.

El Comitè de Direcció és l’Òrgan directiu de la Xarxa TECSAM i s’encarrega, entre d’altres assumptes, de revisar i aprovar l’estratègia de la Xarxa (que s’està ultimant) i fer seguiment de l’execució del Programa d’actuacions, objectius assolits i indicadors d’activitat.

Després d’aquest últim nomenament, el Comitè de Direcció de la Xarxa TECSAM queda finalment constituït i està format pels següents membres:

Presidència:  Josep Maria Haro (FSJD/PSSJD)  
Coordinació:  
Judit López Luque  
Iris Mauricio Arribas


En representació d’Hospitals:    

  1. PSSJD/FSJD – Juan Vicente Luciano 
  2. IDIBELL/HU Bellvitge – Carles Soriano    
  3. VHIR – A. Ramos Quiroga  
  4. H. De la Santa Creu i Sant Pau – Iluminada Corripio 

En representació d’Universitats:  

  1. UB – Sergio Escalera  

En representació de Centres de recerca:    

  1. IBEC – Paul Verschure  

En representació d’entitats adherides:    

  1. Clúster de Salut Mental de Catalunya, CSMC – Marta Sánchez  

En representació de persones afectades:

  1. Federació Salut Mental Catalunya, FSMC – Xavier Trabado i Àngel Urbina (titular i suplent)

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!