Skip to content

STARS-PCP / SAM

EHealth/mHealth

Estrès

Solució basada en telèfons intel·ligents destinada a reduir l'estrès prequirúrgic de pacients i cuidadors durant tota la trajectòria assistencial

03 febrer, 2023

 

Stress Adaptive Manager (SAM) és una solució tecnològica formada per una aplicació mòbil, adreçada a pacients i cuidadors, i una plataforma web, adreçada al seguiment dels professionals sanitaris, amb l’objectiu d’apoderar els pacients quirúrgics al llarg del “viatje del pacient”: des del moment que se’ls informa que s’han de sotmetre a una determinada intervenció quirúrgica, fins que se’ls dona l’alta definitiva. Amb SAM, els pacients poden gestionar millor el seu estrès derivat de la cirurgia, tot mesurant-lo sempre amb metodologies tradicionals o innovadores i prenent mesures per reduir-lo.

La solució inclou la mesura objectiva del nivell d’estrès del pacient, recomanació de tècniques de biofeedback i mindfulness, música personalitzada, contingut de realitat virtual de l’entorn hospitalari, i permet un seguiment més proper per part dels professionals de la salut, entre d’altres equipaments.

 

 

Finançament: European Union’s Horizon 2020 under grant agreement nº 727585.

Visita la pàgina web del projecte.

IP: Jordi Aguiló Llobet

Grup de recerca: Grup de Biomonitorització (GBIO)

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Visita la pàgina web del grup aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.