Skip to content

Protocols de recollida de dades

Disseny metodològic

Salut mental general

Disseny de procediments de recollida de dades de qualitat, ecològiques i en xarxa per l’àmbit de l’atenció primària en salut mental

13 setembre, 2022

Protocols for data collection

Disseny de procediments de recollida de dades de qualitat, ecològiques i en xarxa per l’àmbit de l’atenció primària en salut mental. Aquests procediments inclouen l’obtenció de mesures factibles, no invasives i momentànies amb suficient precisió per a poder ser emprades per la posterior recerca confirmatòria.  

A més, el grup també és expert en l’avaluació i control del potencial risc de biaix dels resultats en els dissenys de recerca experimentals i no experimentals. Actualment investiga sobre aquest tipus de risc de biaix en estudis sobre intervencions complexes en l’àmbit de la psicologia sanitària. 

IP: Josep Maria Losilla

Grup de recerca: Qualitat metodològica i síntesi de la recerca en psicologia sanitària

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.