Skip to content

Escala PRISS

Disseny metodològic

Esquizofrènia/Trastorn psicòtic

Escala de l’impacte dels símptomes percebuts en l’esquizofrènia

19 juny, 2023

Escala PRISS

Amb l’objectiu de comprendre com es senten i es veuen afectades les persones amb esquizofrènia en relació amb la simptomatologia clínica de la malaltia, i conèixer quina és la seva visió sobre l’atenció i tractaments que reben, el grup ha desenvolupat una escala basada en PRO (Patient Reported Outcomes) per mesurar les experiències autoinformades d’aquest col·lectiu. 

Conèixer la percepció de les persones en relació amb el seu propi tractament no només pot millorar l’eficàcia clínica de les intervencions, sinó que també pot ser útil per millorar la qualitat de l’atenció sanitària.  

L’escala PRISS és un qüestionari que permet avaluar la perspectiva de la persona afectada per esquizofrènia, al mateix temps que proporciona informació valuosa complementària a l’avaluació clínica. 

Aquest instrument presenta una sèrie d’ítems agrupats en tres blocs: experiències subjectives productives, experiències subjectives afectiu-negatives i excitació.  

Dona un cop d’ull a l’escala PRISS.

A més del desenvolupament d’aquesta escala de mesura, el grup també està immers en el projecte OPADE, entre d’altres, que té com a objectiu analitzar el perfil genètic i metabòlic de persones amb depressió major per tal de personalitzar el seu tractament farmacològic, reduir els efectes secundaris del medicament, augmentar l’adherència i millorar l’efectivitat de tot el tractament. Per aconseguir això, el projecte combina l’anàlisi de dades multi-òmiques amb una eina predictiva basada en intel·ligència artificial (IA). També investiguen la correlació entre el fil metabòlic i els tractaments no farmacològics. 

Més informació sobre el projecte OPADE.

IP: Jordi Cid Colom

COIP: Eva Frigola Capell

Grup de recerca: Grup de recerca en Salut Mental i Addiccions

Institució: Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)

Visita la pàgina web del grup aquí.

Per a més información contacta amb nosaltres.