Skip to content

Lands of Fog

Realitat virtual i augmentada

Autisme

Entorn de Realitat Mixta amb Interacció de Cos Sencer per fomentar els comportaments d'iniciació social i col·laboració en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

28 juny, 2022

El projecte consisteix en un entorn de Realitat Mixta amb interacció de cos sencer creat per abordar les dificultats de comportament social i comunicatiu en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista. El projecte aporta un espai de joc ecològicament vàlid on es potencia la interacció entre un infant TEA amb un altre sense TEA. El sistema intel·ligent mediatitza l’experiència fent que els infants explorin i descobreixin l’entorn virtual tot esperonant comportaments oberts d’iniciació social; uns comportaments difícils pels infants amb TEA. Pel desenvolupament de l’experiència interactiva es va aplicar la metodologia de disseny participatiu, incorporant quatre infants amb TEA a l’equip de disseny com a co-dissenyadors de ple dret.

IP: Narcís Parés Burguès

Grup de recerca: Cognitive Media Technologies (CMTech)

Institució: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Visita la pàgina web aquí.

El grup també desenvolupa PROSOCIAL, un projecte que consisteix en un entorn de Realitat Mixta amb interacció de cos sencer creat per abordar les dificultats de comportament social i comunicatiu en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista. El projecte aporta un espai de joc ecològicament vàlid on es potencia la interacció entre quatre infants TEA o quatre infants sense TEA. El sistema intel·ligent mediatitza l’experiència fent que els infants realitzin activitats sincronitzades de forma que aconsegueixin Interpersonal Entrainment. En aconseguir IE, els infants obtenen sensació de pertinença al grup i en conseqüència mostren actituds més prosocials vers els altres infants. Pel desenvolupament de l’experiència interactiva s’està aplicant la metodologia de disseny participatiu, incorporant dos grups de 25 infants sense TEA de 3r de primària i 4 infants amb TEA a l’equip de disseny com a co-dissenyadors de ple dret.

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.