Skip to content

INDI

EHealth/mHealth

Problemes de salut mental

El model INDI d’atenció a la depressió és un programa multicomponent dissenyat per millorar el procés clínic de la depressió en atenció primària i conseqüentment per obtenir millors resultats clínics

01 setembre, 2022

Projecte INDI

INDI és un model de “collaborative care” que incideix en els diferents punts (detecció, diagnòstic, tractament, seguiment…) i actors (metge de família, infermera, psiquiatre/psicòleg, pacient/família) del procés assistencial de la depressió a l’atenció primària. Inclou components organitzatius (rols, circuits i coordinació entre els diferents professionals, interfase atenció primària-psiquiatria), components clínics (guia clínica electrònica, algoritmes, qüestionaris estandarditzats…), formació dels professionals i un programa psicoeducatiu per promoure l’autonomia dels pacients i de les seves famílies.  

Amb una orientació similar, el grup ha desenvolupat un programa de “collaborative care” per al maneig integrat de depressió i dolor crònic.   

El grup també participa en ATDOM_SP. Aquest projecte està creant un mapa de riscos, amb alertes visuals, per identificar les àrees crítiques, facilitant la implementació de pràctiques segures i millorant la seguretat dels pacients inclosos en programes d’atenció domiciliària a l’atenció primària.

IP: Enric Aragonès

Grup de recerca: Grup de recerca en salut mental

Institució: Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol)

Visita la pàgina web aquí.

Per a més informació contacta amb nosaltres.