Skip to content

EvalDepApps

EHealth/mHealth

Problemes de salut mental

Eina d'avaluació d’aplicacions mòbils de salut pel maneig de la depressió

19 juny, 2023

App de salud

Davant la diversitat d’aplicacions mòbils de salut orientades a la monitorització, tractament i acompanyament de persones amb depressió, resulta clau disposa d’un instrument que permeti avaluar quines d’aquestes tecnologies aporten valor i són realment útils a les persones afectades per aquestes problemàtiques mentals. 

El grup eHealth Lab està dissenyat l’eina EvalDepApps, que té com a objectiu identificar quines són les aplicacions mòbils que funcionen millor per tractar, monitoritzar o donar recolzament social a les persones afectades de depressió. Això permetrà conèixer quina eina serà més adient en funció de cada persona i si estan validades científicament, tot contribuint a una millor gestió de la depressió.  

Es tracta d’una tecnologia útil tant per a persones afectades, ja que determinar l’app més adequada afecta directament a la seva qualitat de vida, així com als professionals i les entitats sanitàries, per tal de determinar quines són les aplicacions òptimes i fer un seguiment més precís de com evoluciona la depressió cas per cas. 

Pàgina web del projecte.

IP: Carme Carrion Ribas

Grup de recerca: eHealth Lab Research Group

Institució: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pàgina web del grup de recerca.

Per a més informació, contacta amb nosaltres.