Skip to content

Investigació Participativa en salut mental (Sessió 01)

- Moviments de Recuperació i persones usuàries o exusuàries. - Ciutadania com a transformació dels objectius terapèutics. - Dissenys participatius i coinvestigació. El “Learn In” de les expertes per experiència.

10 març, 2023
Participatory research

Registreu-vos al butlletí per rebre actualitzacions

Subscribe now!